Lijst Venlose Viswateren 2020-2021-2022

Op onze verenigingslijst voor 2020 e.v. is de tekst om te mogen vissen op de Venlose stadswateren niet meer opgenomen.
Hiervoor in de plaats is door Sportvisserij Limburg een document vervaardigd.
Zij die willen vissen op één van deze stadswateren moet dit document bij zich hebben en ingeval van een controle kunnen tonen (dit mag ook via een telefoon).

U kunt dit document hier downloaden.