Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Info lidmaatschap

Lidmaatschap HSV “Gemeente Venlo”.Om te mogen vissen aan ons viswater "de Tangkoel" dient men lid te zijn van HSV Gemeente Venlo.
Verder moet men beschikken over een geldige VISpas of extra VISpas (voorzien van vereniging stempel) en de lijst van Landelijke & Federatieve Lijst van viswateren (wettelijk verplicht).
Deze dient men ten alle tijden te kunnen tonen.

Deze documenten geven u niet alleen het recht te vissen aan visvijver “De Tangkoel” maar ook aan enkele wateren gelegen in de gemeente Venlo, alsmede aan alle openbare wateren vermeld in de “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren”.

Het lidmaatschap van onze vereniging bestaat uit twee mogelijkheden.

A)      Actief / Aspirant Lid

          - Onder actieve leden wordt verstaan: leden en aspirant leden welke zich extra willen
            inzetten voor het in stand houden van het viswater en de omliggende natuur.
          - Wil iemand aspirant lid worden van onze vereniging, kan men dit opgeven bij de aanmelding
            lidmaatschap, of tussentijds via een mail naar het secretariaat.
          - Elk jaar wordt op de jaarlijkse ledenvergadering door het bestuur voorgesteld of het
            aspirant-lid nog kan aanblijven als aspirant-lid.
          - na 2 jaar als aspirant lid, wordt op de jaarlijkse ledenvergadering door het bestuur voorgesteld of
            het aspirant lid als actief lid kan worden aangenomen. Tot die tijd is er geen gereduceerde leden-prijs voor de vergunning.
          
Wat zijn de voordelen voor aspirant leden.
     • Zij mogen meedoen aan de jaarlijks te houden wedstrijden
     • Zij worden uitgenodigd voor de jaarlijkse prijsuitreiking, tevens feestavond.
     • Zij worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. 

Wat zijn de voordelen voor actieve leden. 
      • Zij kunnen de vergunning kopen tegen de gereduceerde ledenprijs.
      • De partner kan een vergunning kopen tegen een gereduceerde prijs.
      • Zij mogen meedoen aan de jaarlijks te houden wedstrijden
      • Zij worden uitgenodigd voor de jaarlijkse prijsuitreiking, tevens feestavond.
      • Zij worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering.


B)      Vergunninghouders.

         Onder vergunninghouder wordt verstaan: alle personen die een vergunning hebben om te mogen vissen
         op ons viswater en niet onder de categorie vallen actief / aspirant lid.
         Zij hebben alleen visrecht.
         Ook van de vergunninghouders verwacht de vereniging, indien nodig en men hiertoe in staat is,
         mee te helpen bij het jaarlijks onderhoud aan de Tangkoel en de omliggende groenvoorziening.

Verstekken van de documenten.
Bestaande leden (documenthouders) kunnen ± 4 weken voor de jaarvergadering tot ± 6 weken na de jaarvergadering hun documenten aanschaffen (betalen). Alle overgebleven documenten gaan na 1 februari in de vrije verkoop.
Zij ontvangen jaarlijks (tijdig) een uitnodiging voor verlenging van hun documenten.

Onze vereniging heeft er voor gekozen om maar enkele keren per jaar aanvragen voor vergunning Verenigingslijst van Viswater; VISpas; (extra) VISpas; of JeugdVISpas, in behandeling te nemen.
Tussentijdse aanvragen worden geparkeerd op de lijst van aanvragers.
Mocht u interesse hebben voor een vijververgunning kunt u hier een aanvraag indienen.


Betaling van de documenten.
U schrijft het verschuldigd bedrag over op:

IBAN: NL45 SNSB 8807683059
T.a.v. SNS INTERNET REKENING HSV
onder vermelding van: Vergunning (jaartal) "voornaam" "achternaam" "geboortedatum"


Heeft u verdere vragen, kunt u altijd contact opnemen.