Info lidmaatschap

HengelSportVereniging “Gemeente Venlo”.


Om te mogen vissen aan ons viswater "de Tangkoel" dient men lid te zijn van HSV Gemeente Venlo.
Verder moet men beschikken over een geldige VISpas of extra VISpas (voorzien van vereniging stempel) en de lijst van Landelijke & Federatieve Lijst van viswateren (wettelijk verplicht).
Deze dient men ten alle tijden te kunnen tonen.

Deze documenten geven u niet alleen het recht te vissen aan visvijver “De Tangkoel” maar ook aan enkele wateren gelegen in de gemeente Venlo, alsmede aan alle openbare wateren vermeld in de “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren”.

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om m.i.v. april 2022 gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. 

Wat houdt dit precies in voor u?
 
Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV Gemeente Venlo, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Administratiekosten/herinneringskosten
-Leden betalen €5,00 administratiekosten voor het betalen per acceptgiro/telebankieren, deze kosten vervallen op het moment dat de leden alsnog een machtiging geven. De eerste factuur ontvangt men half november;
 -De 1e herinnering wordt in de maand februari/maart verstuurd en de contributie wordt opgehoogd met €1,50 herinneringskosten;
-De 2e herinnering wordt in de maand april/mei verstuurd en de contributie wordt verhoogd met €2,50 herinneringskosten;

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij:
- Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of
- via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 16:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. 

Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04 INGB 0650 3938 72 ten name van Sportvisserij Nederland.