Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen dan dient u dit te doen vóór 15 oktober van het lopende jaar.

U dient dit rechtstreeks te doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek).