Werken met boot


Protocol voor het gebruik van de boot in “de Tangkoel”.


In de boot moeten aanwezig zijn:
• 2 roeispanen,
• 2 roeidollen,
• touw,
• 2 reddingsvesten


Een mobiele telefoon, waterdicht verpakt, moet altijd aanwezig zijn.

De boot mag alleen gebruikt worden onder toezicht van Hans Sijtsma en/of Arno Rayer.
Alleen zij hebben de sleutel.
Een van onderstaand vermelde personen zal dan ook altijd aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden waarbij de boot gebruikt wordt.
Hans en/of Arno zorgen ervoor dat de boot gehaald en weer teruggebracht wordt.

De boot mag niet gebruikt worden bij:
• Temperatuur onder het vriespunt.
   De boot kan namelijk beschadigd raken door bevriezing van het water aan en in de boot.
• Harde wind (vanaf kracht 5)
• Onweer
• Schemer of duisternis.Arno Rayer                   Hans Sijtsma