Wijziging lidmaatschap

Leden die veranderingen willen doorgeven moeten dit rechtstreeks doen bij Sportvisserij Nederland per:

- e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of

- via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek).